Karolinska förbundets styrelse

Docent Magnus Olausson (ordförande)

Intendent Karin Tetteris (sekreterare)

Civilekonom Anders Bager (skattmästare)

Docent Magnus Linnarsson (redaktör för årsboken)

Fil. dr Andreas Hellerstedt

Fil. dr Sari Nauman

Fil. dr Martin Olin

Docent Jonas Lindström

Fil. dr Joakim Scherp

Doktorand Oskar Sjöström

Fil. dr. Jan Mispelaere

Fil. dr. Elena Dahlberg

Vald av årsmötet 2023