Om

Karolinska förbundet är en opolitisk, ideell förening som verkar för forskning och kunskapsspridning om den karolinska tiden (1654–1718). En viktig del av förbundets verksamhet är utgivningen av Karolinska förbundets årsbok, som innehåller vetenskapliga artiklar om epokens politiska, militära, ekonomiska, sociala och kulturella historia. Årsboken har utkommit i obruten följd sedan 1910.