Välkommen till Karolinska förbundet

Aktuellt

Utökad Vintersammankomst på Armémuseum

Vi välkomnar alla medlemmar och andra intresserade åhörare till 2024 års vintersammankomst som hålls onsdagen 28 februari kl 13.00 – 17.30. Plats: Armémuseums hörsal, Riddargatan 13, Stockholm.

Vi bjuder på ett fullspäckat program med inte mindre än sex föredragshållare som talar om den karolinska tidens politiska, sociala och kulturella historia.

I skuggan av det stora nordiska kriget Politiska, sociala och kulturella förhållanden i Sverige

Temadagen börjar kl. 1300 med välkomnande och inledningsord av ordföranden doc. Magnus Olausson, f.d. samlingschef Nationalmuseum 

Politiska och sociala förhållanden i Sverige under stora nordiska kriget

Moderator: Doc. Björn Asker, f.d. arkivråd Riksarkivet

13.15-13.45 Fil.dr Åsa Karlsson: Den vanlige undersåten under krigsåren – skattetryck och krigsplågan

13.45-14.15 Doc. Sari Nauman: Främling, flykting eller landsman? Den finska och baltiska flykten till Sverige under stora nordiska kriget

14.15- 14.45 Fil.dr Jonas Lindström: Makarna Dunder under Stora nordiska kriget

Frågor och diskussion 14.45-15.15

Paus 15.15-15.45

Episoder från svenskt konst och kultur under stora nordiska kriget

15.45-16.15 Doc. Maria Schildt: Bort sorgsna tankars drift – hovunderhållning i Stockholm under stora nordiska kriget

16.15-16.30 Fil.dr Lars Ljungström: I krigets skugga – det nya slottet och enväldets synliga identitet

16.30-17.00 Doc. Magnus Olausson: Ett privilegierat fåtal – greve Carl Gustaf Tessins studier i Paris 1714-16

Frågor och slutdiskussion 17.00-17.30

Uppsatspris för studenter

Karolinska förbundet utlyser ett pris på 20 000 kronor till den bästa uppsatsen på grundnivå eller avancerad nivå som anknyter till karolinsk tid, det vill säga åren 1654 till 1718 i svensk historia. Uppsatsen behöver inte explicit behandla Sverige och svenskt källmaterial, men det ska
finnas en koppling till Sverige och till den karolinska epoken. Vi vill på detta sätt stimulera till forskning om perioden. Sista datum för nominering är 1 september 2024. Läs mer här:

Bli medlem

Drottning Hedvig Eleonora, tonsättaren Gustaf Düben, arkitekten Nicodemus Tessin d.ä och författaren Sophia Brenner har en sak gemensamt. De levde och verkade under det som i Sverige kallas den karolinska tiden (1654-1718). Om du är intresserad av historia från den här perioden så har du hittat rätt.

Följ oss också på Facebook: https://www.facebook.com/Karolinskaforbundet