Välkommen till Karolinska förbundet

Aktuellt

Karolinska förbundet utlyser ett pris på 20 000 kronor till den bästa uppsatsen på grundnivå eller avancerad nivå som anknyter till karolinsk tid, det vill säga åren 1654 till 1718 i svensk historia. Uppsatsen behöver inte explicit behandla Sverige och svenskt källmaterial, men det ska
finnas en koppling till Sverige och till den karolinska epoken. Vi vill på detta sätt stimulera till forskning om perioden. Sista datum för nominering är 1 september 2022. Läs mer här:

Bli medlem

Drottning Hedvig Eleonora, tonsättaren Gustaf Düben, arkitekten Nicodemus Tessin d.ä och författaren Sophia Brenner har en sak gemensamt. De levde och verkade under det som i Sverige kallas den karolinska tiden (1654-1718). Om du är intresserad av historia från den här perioden så har du hittat rätt.

Följ oss också på Facebook: https://www.facebook.com/Karolinskaforbundet