Välkommen till Karolinska förbundet

Aktuellt

Karolinska förbundets höstsammankomst 30 november 2022

Traditionsenligt genomförs Karolinska förbundets höstsammankomst den 30 november i Läkaresällskapets lokaler. Kvällen börjar med årsmöte och fortsätter sedan med ett spännande föredrag om ukrainska krigsfångar under stora nordiska kriget. Som avslutning serveras en trevlig middag.

18.00 Årsmöte

Föredrag: ”…’är en Cossake, tient under Ukrainske försten Maseppa’ – Karl XII:s ukrainska krigsfångar.” hålls av Håkan Henriksson arkivarie och verksamhetsledare vid ArkivCentrum Örebro län.

ca 19.30 Middag. Pris: 580 kr (förrätt, huvudrätt, kaffe o kaka, vin och öl)

Uppsatspris för studenter

Karolinska förbundet utlyser ett pris på 20 000 kronor till den bästa uppsatsen på grundnivå eller avancerad nivå som anknyter till karolinsk tid, det vill säga åren 1654 till 1718 i svensk historia. Uppsatsen behöver inte explicit behandla Sverige och svenskt källmaterial, men det ska
finnas en koppling till Sverige och till den karolinska epoken. Vi vill på detta sätt stimulera till forskning om perioden. Sista datum för nominering är 1 september 2022. Läs mer här:

Bli medlem

Drottning Hedvig Eleonora, tonsättaren Gustaf Düben, arkitekten Nicodemus Tessin d.ä och författaren Sophia Brenner har en sak gemensamt. De levde och verkade under det som i Sverige kallas den karolinska tiden (1654-1718). Om du är intresserad av historia från den här perioden så har du hittat rätt.

Följ oss också på Facebook: https://www.facebook.com/Karolinskaforbundet