Karolinska förbundets årsbok

Nu är 2021 årsbok här!

I årsboken kan du läsa tre intressanta artiklar varav en är skriven av William Renström, 2020 års vinnare av KF uppsatspris.

Domen över döda män. Landshövdingarna och reduktionsriksdagen 1680, Daniel Spindel

Fest och glädje i stormaktstidens Sverige, Annika Sandén

Skuld och fordran. En kartläggning av Stockholms kreditmarknad 1686, William Renström

Recensioner och anmälningar:

Olikhetens praktiker. Adlig begravningskultur i Sverige ca 1630–1680, Alexander Engström, anm. av Andreas Hellerstedt — Charles XII. Warrior King, red. John B. Hattendorf m.fl., anm. av Sari Nauman — Att dikta för livet, döden och evigheten – Tillfällighetsdiktning under tidigmodern tid, red. Arne Jönsson m.fl., anm. av Oscar Nygren — Blod, kött och tårar. Kroppslig erfarenhet i Sverige, ca. 1600–1750,Anton Runesson, anm. av Magnus Perlestam — Häxmodern. Berättelsen om Malin Matsdotter, Marko Lamberg, anm. av Åsa Karlsson — Stridens verklighet. Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814, Lars Ericson Wolke, anm. av Bertil Wennerholm — Militært lederskap – endring over tid?, red. Knut Arstad, anm. av Magnus Linnarsson.

David Klöcker Ehrenstrahl, Självporträtt med allegorier, Nationalmuseum

Karolinska förbundets årsbok innehåller vetenskapliga artiklar om epokens politiska, militära, ekonomiska, sociala och kulturella historia. Årsboken har utkommit i obruten följd sedan 1910 och innehåller även en recensionsavdelning där målsättningen är att anmäla så mycket som möjligt av nyutkommen vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur som behandlar den karolinska perioden. Redaktör är Magnus Linnarsson. Kontakt: arsbok@karolinskaforbundet.se

Vill du köpa ett äldre nummer av Karolinska förbundets årsbok? Beställ hos förlaget Eddy via deras hemsida som du når här: www.bokorder.se