Karolinska förbundets årsbok

Nu är 2023 årsbok här!

Sveriges flyktingar – en global historia. av Sari Nauman

Erik Dahlbergh och Ryssland 1696-1700. av Bengt Nilsson

Mildringar av dödsdomar i flottan åren 1690-1717. av Magnus Perlestam

Synen på fylleri i den senkarolinska krigsmakten. Regelverk, rättsskipning och vardag. av Magnus Perlestam

Recensioner och anmälningar av följande böcker:

Hedvig Eleonora och hennes tid, Eva Helen Ulvros, anm av Åsa Karlsson

Hovet. Historien om ett kungligt maskineri, Björn Asker, anm av Alexander Isacsson

Fostran i purpur. De karolinska kronprinsarnas lärare och undervisning, Andreas Hellerstedt, anm av Sara Ekström

Stormaktstidens Norrmalm. Folk, hus och gator, Fredric Bedoire, anm. av Martin Olin

Fanor och standar vid värvade förband 1686-1815, Leif Törnquist, anm. av Karin Tetteris

David Klöcker Ehrenstrahl, Självporträtt med allegorier, Nationalmuseum

Karolinska förbundets årsbok innehåller vetenskapliga artiklar om epokens politiska, militära, ekonomiska, sociala och kulturella historia. Årsboken har utkommit i obruten följd sedan 1910 och innehåller även en recensionsavdelning där målsättningen är att anmäla så mycket som möjligt av nyutkommen vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur som behandlar den karolinska perioden. Redaktör är Magnus Linnarsson. Kontakt: arsbok@karolinskaforbundet.se

Vill du köpa ett äldre nummer av Karolinska förbundets årsbok? Beställ hos förlaget Eddy via deras hemsida som du når här: www.bokorder.se