Karolinska förbundets årsbok

Nu är 2022 årsbok här!

2022 års årsbok har tema Ukraina med fyra intressanta artiklar på detta ämne samt ytterligare två på andra ämnen.

Sverige och Ukraina under karolinsk tid. Politiska förbindelser och Filip Orliks konstitution 1710. av Magnus Linnarsson

Filip Orliks konstitution 1710. Översättning och kommentarer av Claes Gejrot

Att försvara en ”independent Stat”. Ukrainas och Sveriges bortglömda allians 1708-1713. av Jan Mispelaere

Ukrainian and Russian perspectives on the Great Northern War: Tendencies and tendentiousness in recent historiography on the Baturyn massacre 1708. av Hanna Filipova

Karl XII som den nye Gustav II Adolf och miles christianus. Illustrerade flygblad och det Heliga romerska rikets mediesystem 1706-1707. av Tobias E. Hämmerle

Kunskap, kontakter och karriär. Hauptmannen Tore Olofsson Ollonberg på Läckö (1611-1690). av Asger Wienberg

Recensioner och anmälningar

David Klöcker Ehrenstrahl, Självporträtt med allegorier, Nationalmuseum

Karolinska förbundets årsbok innehåller vetenskapliga artiklar om epokens politiska, militära, ekonomiska, sociala och kulturella historia. Årsboken har utkommit i obruten följd sedan 1910 och innehåller även en recensionsavdelning där målsättningen är att anmäla så mycket som möjligt av nyutkommen vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur som behandlar den karolinska perioden. Redaktör är Magnus Linnarsson. Kontakt: arsbok@karolinskaforbundet.se

Vill du köpa ett äldre nummer av Karolinska förbundets årsbok? Beställ hos förlaget Eddy via deras hemsida som du når här: www.bokorder.se